Nieuwe vacatures
  • verkeersregelaar  >
  • Keet/Koffiedame  >
  • Electromonteur  >

Veilig ondernemen

NBBU
MaasJobs is lid van de NBBU, de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen. NBBU staat garant voor goed ondernemerschap, laat leden screenen door een externe accountant en bewaakt flexibiliteit in CAO’s.

MaasJobs is NEN 4400-1 gecertificeerd
De NEN-norm beschermt werkgevers die arbeid inhuren beter tegen fraude. De norm stelt strenge eisen aan de personeels- en loonadministratie met bijbehorende afdracht van sociale premies en belastingen. 

Verklaring betalingsgedrag keten- en/of inlenersaansprakelijkheid
Vooral als het om inlenen en uitlenen van personeel gaat word deze verklaring nog wel eens verlangt om het risico ketenaansprakelijkheid voor loonheffing en sociale lasten in te perken. Vanzelfsprekend is MaasJobs in het bezit van deze verklaring.

Laatste nieuws

Uitbreiding markt
Mede door het groeiende aantal werkzoekenden die zich registreren bij MaasJobs kunnen wij met succes nieuwe markten aanboren Zo zijn er nu ook uitzendkrachten van MaasJobs aan de slag in de werkvoorbereiding voor wegenbouw.

Taart voor MaasJobs-klanten
Wij zijn blij met onze klanten; en dat steken wij niet onder stoelen of banken Met het nieuwe uiterlijk op een taart gepresenteerd, zorgen Manon en Jacqueline voor een aangename traktatie bij de vaste klanten. Met het nieuwe MaasJobs kunt u rekenen op een goede toekomst!


Tweets

 

Kijk ook op:

facebook linkedin twitter

Tel. 010 522 22 27
info@maasjobs.com